САИД ООД изпълнява широк спектър от задачи, като проектиране на различни видове сгради и интериори, преустройства, реконструкции и модернизации. Във фирмата влага своята креативна енергия колектив от добре обучени професионални архитекти и технически сътрудници. Използваме всички иновативни средства и съвременни технологии, имаме сериозен опит в прилагане на модерни CAD системи и в създаването на компютърно генерирани тримерни фотореалистични визуализации по време на проектантския процес.


   Компанията има богат опит в проектирането на  малки и големи еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, ваканционни селища, жилищни комплекси от затворен тип, единични жилищни сгради със смесено предназначение (в жилищните сгради понякога има подземни паркинги, магазини, офиси, СПА-центрове, детски центрове, ресторанти и пр.).
Още със създаването си, фирмата работи с гъвкави екипи от инженерни специалисти по всички проектни части, за да предостави като краен продукт пълна проектна документация. Предварителните съгласувани действия между всички специалисти за всяка една задача гарантират безупречното качество на окончателния резултат. Имаме установен и натрупан опит в управлението на целия проектантски процес по всички инженерни части, предоставяйки висококачествени услуги и интелектуални продукти, както на български, така също и на чуждестранни клиенти.